Breaking News

Audio

ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 24 ਅਗਸਤ 2014

ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਣਿ ਤੁਹਾਰੀ ॥ (ਪੰਨਾ-713)

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੁਨਿ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ॥ (ਪੰਨਾ-208)

ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ (ਪੰਨਾ-207)

ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ॥ (ਪੰਨਾ-207) 30 ਅਗਸਤ 2014

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ॥ (ਪੰਨਾ-207) 29 ਅਗਸਤ 2014

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥ (ਪੰਨਾ-206) 28 ਅਗਸਤ 2014

ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਰੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ॥ (ਪੰਨਾ-2016) 27 ਅਗਸਤ 2014

ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂ ਲਾਹਿ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ॥ 26 ਅਗਸਤ 2014

ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-206) 25 ਅਗਸਤ 2014

ਰਾਖੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ॥ (ਪੰਨਾ-205) 24 ਅਗਸਤ 2014

ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ-404) 23 ਅਗਸਤ 2014

ਅਉਧ ਘਟੈ ਦਿਨਸੁ ਰੈਨਾਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ-205) 22 ਅਗਸਤ 2014

ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ ॥ (ਪੰਨਾ-203) 20 ਅਗਸਤ 2014

ਐਸੋ ਪਰਚਉ ਪਾਇਓ॥ (ਪੰਨਾ-205) 21 ਅਗਸਤ 2014

ਰਾਮ ਕੋ ਬਲੁ ਪੂਰਨ ਭਾਈ॥ (ਪੰਨਾ-202) 19 ਅਗਸਤ 2014

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਿ ਉਬਰੈ ਸਭ ਕੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-202) 18 ਅਗਸਤ 2014

ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚਹੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ॥(ਪੰਨਾ-1170) 17 ਅਗਸਤ 2014

ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਾ॥ (ਪੰਨਾ 202), 16 ਅਗਸਤ 2014

ਸਗਲ ਪਵਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ ॥ (ਪੰਨਾ 202), 15 ਅਗਸਤ 2014

ਖੇਮ ਭਇਆ ਕੁਸਲ ਘਰਿ ਆਏ॥ (ਪੰਨਾ 201), 14 ਅਗਸਤ 2014

ਸਭ ਭੈ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮਾਰੈ ਨਾਇ॥ (ਪੰਨਾ 201), 13 ਅਗਸਤ 2014

ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਸਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ॥ (ਪੰਨਾ 201), 12 ਅਗਸਤ 2014

ਰੇ ਜੀਅ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੁੋਹਿ ਨਾਹੀ ॥ (10 ਅਗਸਤ 2014)

ਬਿਨੁ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥ (11 ਅਗਸਤ 2014)

ਰਾਮੁ ਰਵਤ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ (9 ਅਗਸਤ 2014)