Breaking News

'ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨਹੀ ਬਾਵਰਿਆ', ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ, ਗੁਰਦਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਲੀਅਰ ਦਰਾਮਨ, ਨਾਰਵੇ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014
ssss

'ਚਿਤ ਚੇਤਸਿ ਕੀ ਨਹੀ ਬਾਵਰਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਲੀਅਰ ਦਰਾਮਨ, ਨਾਰਵੇ ਵਿਖੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਚਾਰ;