Breaking News

'ਦੀਨੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦਿਵਾਨੇ', ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ, ਗੁਰਦਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਲੀਅਰ ਦਰਾਮਨ, ਨਾਰਵੇ , 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014
ssss

'ਦੀਨੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦਿਵਾਨੇ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਲੀਅਰ ਦਰਾਮਨ, ਨਾਰਵੇ ਵਿਖੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਚਾਰ;